Säg hej till dina nya kärl!

Vi har varit ute och gjort en framkomlighetsinventering för att bedöma vilka kärl du kan få. Beroende på framkomlighet till din väg och fastighet kommer du att få något av följande kärl. Vi kommer att meddela dig under våren 2023 vilka kärl du får.

Hemsortering

I Hemsorteringskärlen kan du sortera ut tio olika avfallsslag i två olika kärl. På så vis kan du sortera ut dina förpackningar hemma.

Antal kärl: 2 st (för 10 st olika avfallsslag)

Sortering: I två fyrfackskärl, plus elbox, med fack för matavfall, restavfall, tidningar, metallförpackningar (kärl 1) och ofärgade/färgade glasförpackningar, pappers- och plastförpackningar, småbatterier och ljuskällor (kärl 2).

Tömning: Kärl 1: Töms varannan vecka, året runt. Kärl 2: Töms var fjärde vecka, året runt. *

Kompostering: OK, om du anmält till miljönämnden. Läs mer här.

Storlek: Volym: 370 liter per kärl, H: 110 cm, B: 77 cm, D: 81 cm

*För fritidsabonnemang töms kärlen under april-september (vecka 14-39). Tömning vintertid kan beställas som extratjänst och sker då vid nästkommande ordinarie tömningsrunda för helårsboende.

Sorterat mat- och restavfall

Mat- och restavfall sorteras i två olika kärl. Förpackningar och tidningar lämnar du själv till återvinningsstation.

Antal kärl: 2 st (matavfall och restavfall).

Sortering: två enkelkärl, ett för matavfall (brunt) och ett för restavfall (grått). Obs! Förpackningar av metall, papper, plast, glas och tidningar, småbatterier, ljuskällor lämnas fortsatt på återvinningsstationen/centralen.

Tömning: Båda kärlen töms varannan vecka året runt.*

Kompostering: Egen kompostering av matavfall är ok om du anmält till miljönämnden. I så fall kan du tacka nej till brunt kärl. Läs mer här.

Storlek: Volym: 140 liter per kärl, H: 107 cm, B: 50 cm, D: 55 cm

*För fritidsabonnemang töms kärlen under april-september (vecka 14-39). Tömning vintertid kan beställas som extratjänst och sker då vid nästkommande ordinarie tömningsrunda för helårsboende.

Kärlskåp / Gemensamt kärl

Mat- och restavfall sorteras i två olika kärl. Förpackningar och tidningar lämnar du själv till återvinningsstation.

Antal kärl: 2 st. Kärlskåpet har två olika öppningar för de olika kärlen.

Sortering: Du sorterar ut matavfall och restavfall. Obs! Förpackningar av metall, papper, plast, glas och tidningar, småbatterier, ljuskällor lämnas fortsatt på återvinningsstationen/centralen.

Tömning: Tömningsfrekvensen beror på hur många som delar på kärlskåpet. 

Kompostering: Nej.

Gemensamt kärlskåp – När du inte kan ha eget kärl

Om du bor i ett område där det av olika skäl inte går att nå ditt kärl med sopbilen kommer du tillsammans med dina grannar få tillgång till gemensamma kärl eller kärlskåp som är placerat i närområdet. Förpackningar och tidningar lämnas fortsatt på återvinningsstationen.

Dela kärl och abonnemang med grannen?

Ja, upp till tre hushåll kan efter gemensam anmälan till Rambo dela kärl. Varje hushåll betalar då grundavgift samt delad hämtningsavgift (beror på abonnemang). För att få dela abonnemang ska fastigheterna antingen ligga i varandras närhet eller så ska kärlen ha samma anvisade uppställningsplats. Hushållens totala avfall måste rymmas i kärlet och samtliga hushåll måste ha samma abonnemangstyp. Du som redan idag delar abonnemang/kärl måste ansöka om detta igen. Läs mer här

Kontakt

Öppet vardagar: kl. 08.00-16.00
(Lunchstängt kl. 12.00–13.00)