Säg hej till dina nya kärl!

Framkomligheten till din fastighet avgör vilken typ av kärl du får. På vägar där hemsorteringsbilen kommer fram får man hemsorteringskärl med möjlighet att sortera ut både matavfall och förpackningar. Om det är trångt, brant eller svårt för hemsorteringsbilen att vända erbjuds du istället utsortering av matavfall i eget eller gemensamt kärl. Vi meddelar dig i ett brev om vilka kärl du får i slutet av mars 2023.

Hemsortering

I Hemsorteringskärlen kan du sortera ut tio olika avfallsslag i två olika kärl. På så vis kan du sortera ut dina förpackningar hemma.

Antal kärl: 2 st (för 10 st olika avfallsslag)

Sortering: I två fyrfackskärl, plus elbox, med fack för matavfall, restavfall, tidningar, metallförpackningar (kärl 1) och ofärgade/färgade glasförpackningar, pappers- och plastförpackningar, småbatterier och ljuskällor (kärl 2).

Tömning: Kärl 1: Töms varannan vecka, året runt. Kärl 2: Töms var fjärde vecka, året runt. *

Kompostering: OK, om du anmält till miljönämnden. Läs mer här
Observera att du inte får avdrag på taxan. 

Storlek: Volym: 370 liter per kärl, H: 110 cm, B: 77 cm, D: 88 cm

*För fritidsabonnemang töms kärlen under april-september (vecka 14-39). Tömning vintertid kan beställas som extratjänst och sker då vid nästkommande ordinarie tömningsrunda för helårsboende.

Sorterat mat- och restavfall

Mat- och restavfall sorteras i två olika kärl. Förpackningar och tidningar lämnar du själv till återvinningsstation.

Antal kärl: 2 st (matavfall och restavfall).

Sortering: I två enkelkärl, ett för matavfall (brunt) och ett för restavfall (grått). Obs! Förpackningar av metall, papper, plast, glas och tidningar, småbatterier, ljuskällor lämnas fortsatt på återvinningsstationen/centralen.

Tömning: Båda kärlen töms varannan vecka året runt.*

Kompostering: Egen kompostering av matavfall är ok om du anmält till miljönämnden. I så fall kan du tacka nej till brunt kärl. Läs mer här.
Observera att du inte får avdrag på taxan. 

Storlek: Volym: 140 liter per kärl, H: 108 cm, B: 50 cm, D: 56 cm

*För fritidsabonnemang töms kärlen under april-september (vecka 14-39). Tömning vintertid kan beställas som extratjänst och sker då vid nästkommande ordinarie tömningsrunda för helårsboende.

Gemensamt kärlskåp / kärl

Mat- och restavfall sorteras i två olika kärl. Förpackningar och tidningar lämnar du själv till återvinningsstation. De gemensamma kärlen är antingen fristående eller i ett kärlskåp, beroende på vart du bor.

Antal kärl: 2 st. Kärlskåpet har två olika öppningar för de olika kärlen.

Sortering: Du sorterar ut matavfall och restavfall. Obs! Förpackningar av metall, papper, plast, glas och tidningar, småbatterier, ljuskällor lämnas fortsatt på återvinningsstationen/centralen.

Tömning: Tömningsfrekvensen beror på hur många som delar på kärlskåpet. 

Storlek: Kärlens storlek anpassas efter hur många hushåll som delar på dem.

Kompostering: Egen kompostering av matavfall är ok om du anmäler/har anmält till miljönämnden. Läs mer här.
Observera att du inte får avdrag på taxan. 

Framkomligheten till din adress avgör vilka kärl du får

Under 2022 arbetade vi med framkomlighetsinventering. Det innebär att vi varit ute och undersökt framkomligheten vid alla fastigheter. Vi har gjort detta för att kunna avgöra vilka kärl du kan ha.

Varför får jag inte välja kärl?
Eftersom regeringen beslutat om fastighetsnära insamling arbetar vi för att tillhandahålla hemsortering till så många hushåll som möjligt. Om ditt hushåll inte kan få hemsortering, på grund av framkomligheten, kommer ni att få möjlighet att sortera ut rest- och matavfall i egna kärl, eller i gemensamma kärl.

Kärlskåp

Gemensamma kärl – När du inte kan ha eget kärl

Om du bor i ett område där det av olika skäl inte går att nå ditt kärl med renhållningsfordonet kommer du tillsammans med dina grannar att få tillgång till gemensamma kärl eller kärlskåp som är placerade i närområdet. Förpackningar och tidningar lämnas fortsatt på återvinningsstationen.

Tvåfack

Dela kärl med grannen?

Ja, upp till tre hushåll kan efter gemensam anmälan till Rambo dela kärl. Varje hushåll betalar då sin egen grundavgift och delar hämtningsavgiften med grannen. För att få dela abonnemang ska fastigheterna antingen ligga i varandras närhet eller så ska kärlen ha samma anvisade uppställningsplats. Hushållens totala avfall måste rymmas i kärlet och samtliga hushåll måste ha samma abonnemangstyp. Du som redan idag delar abonnemang/kärl måste ansöka om detta igen. Anmäler du delning av kärl senast 15 maj 2023 tillkommer ingen handläggningsavgift. Läs mer här

Obs! Du kan anmäla om delning av kärl först när du vet vilka kärl du kommer att få. Information om vilka kärl du får kommer i slutet av mars. 

Kontakt

Öppet vardagar: kl. 08.00-16.00
(Lunchstängt kl. 12.00–13.00)