splash-nyhet-green-19214

Ett enklare och bättre system att hantera ditt avfall.

Under 2023 kommer det att ske förändringar i systemet att sortera och samla in ditt hushållsavfall i Sotenäs. Detta görs för att kunna erbjuda dig som boende i Sotenäs bättre service, möta nya krav på god arbetsmiljö och för att nå Sveriges miljömål. 

Vad blir skillnaden?

De stora nyheterna för dig som boende är abonnemanget Hemsortering och utsortering av matavfall. Med Hemsortering slipper du att åka till återvinningen med förpackningar av metall, glas, papper och plast samt tidningar, ljuskällor och småbatterier. Det insamlade matavfallet kommer att användas till produktion av biogas och biogödsel. För att undvika missade tömningar byts gamla soptunnor ut till moderna sopkärl med ID-märkning och renhållningsfordonen (sopbilarna) utrustas med ett digitalt interaktivt kartsystem.

Hemsorteringsbilen blandar inte avfallet.

Hemsorteringsbilen ser likadan ut på utsidan men är specialgjord och har fyra separata fack inuti. När bilen tömmer hemsorteringskärlet hamnar respektive material i rätt fack och blandas inte. Det är viktigt att det källsorterade materialet du lämnar till oss i ditt avfallskärl hålls separerat hela vägen till omlastning för vidare återvinning.

Sortera allt avfall hemma, så tar vi hand om resten.

Kärl 1: Tidningar, metallförpackningar, matavfall och restavfall.
Kärl 2: Förpackningar av plast, papper, ofärgat och färgat glas samt småbatterier och ljuskällor.

Vanliga frågor & svar

Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit. Ut elit tellus, luctus nec ullamcorper mattis, pulvinar dapibus leo.
Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit. Ut elit tellus, luctus nec ullamcorper mattis, pulvinar dapibus leo.

Kontakt

Öppet vardagar: kl. 08.00-16.00
(Lunchstängt kl. 12.00–13.00)